Vaše druhé uši

O nás

Profil

ProSluch je nestátní zdravotnické zařízení zabývající se diagnostikou, terapií a korekcí sluchový vad. V provozu je od září 2004.

Vyšetření a služby klientům našeho zařízení poskytují ORL lékaři MUDr. Zdeněk Fink a MUDr. Jiří Novotný. Oba lékaři mají II. atestaci z oboru otorinolaryngologie, jsou zaškolení a oprávnění k výdeji sluchadel. S nimi pak spolupracuje pí. Iva Šejblová, audiologická sestra s mnohaletými zkušenostmi s výdejem sluchadel.

Nabízíme

  • protetickou léčbu sluchových vad (přidělování sluchadel)
  • prodej sluchadel a dalších pomůcek pro nedoslýchavé
  • servis sluchadel nebo jeho zajištění
  • vyšetření sluchu
  • preventivní a dispenzarizační prohlídky pro rizika hluku

Náš cíl

Naším hlavním cílem je poskytování kvalitních služeb v rámci péče o nemocné s nedoslýchavostí. Nabízíme široké spektrum sluchadel (spolupráce s firmami Widex, Sluchadlová akustika, Siemens, Oticon) a kompenzačních pomůcek pro nemocné se zhoršením sluchu. Zařízení rovněž spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, takže v případě nároku na příspěvek od zdravotní pojišťovny jeho poskytnutí klientovi zprostředkujeme.