Vaše druhé uši

Korekce sluchových vad

Co je sluchová vada

Sluchovou vadu lze definovat jako zvýšení sluchového prahu, které je trvalé, nemá tendenci ke zlepšení a nelze ho ovlivnit žádným způsobem léčby. Vada se projevuje nedoslýchavostí.

Při poškození zevního, středního nebo vnitřního ucha mluvíme o nedoslýchavosti periferní, při poškození centrální části sluchového orgánu o nedoslýchavosti centrální. Dalším faktorem ovlivňujícím rozumění může být šelest, kterým nedoslýchaví trpí.

Sluchová vada může být pro jejího nositele značným sociálním handicapem.

Oboustranná (binaurální) korekce sluchu

Pokud pro to nejsou vysloveně nevhodné podmínky, je výhodnější oboustranná (binaurální) korekce sluchu. U nás je běžná oboustranná korekce u dětí do 18 let, u dospělých spíše výjimečně (ve světě je běžná i u dospělých). Její výhody spočívají jak ve zlepšení směrového slyšení a prostorové orientace, tak ve zlepšení srozumitelnosti řeči především v hlučném prostředí; nevýhodou je ovšem cenová náročnost.

Sluchadla nemohou vrátit původní sluch, mohou ale pomoci co nejlépe využít sluch zbývající. Pouze sluchadlo po všech stránkách optimálně přizpůsobené může splnit svůj účel.

Jak vybrat vhodné sluchadlo

Při výběru sluchadla je třeba rozhodnout, zda je vhodné sluchadlo závěsné, zvukovodové nebo event. na kostní vedení. Dnes se při korekci sluchových vad stále více uplatňují sluchadla zvukovodová – v EU až 70 %, v USA až 90 %. V ČR není vedena přesná statistika, předpokládá se až 45 %. Zbylou část tvoří sluchadla závěsná. U nemocných s chronickým výtokem z uší lze uvažovat o sluchadle na kostní vedení.

Každému rozhodnutí o kompenzaci nedoslýchavosti sluchadlem musí předcházet audiologické vyšetření, které musí prokázat, že jakýkoliv jiný terapeutický postup nepřinese pacientovi efekt a jde o stav trvalý. Možno říci, že každý, komu způsobuje jeho sluchová vada komunikační obtíže, je potenciálním kandidátem na sluchadlo.